Fenxuí

No és un tema
de fenxuí,
ni tampoc
d´actuar o no
amb arrogàncies
innòcües.

Sinó que potser
seria ja l´hora
de fer tangible
l´intangible,
de fer poètica
la paraula freda
I solidària
la soledat.

No és pas qüestió
d´ambivalències estèrils
ni tampoc d´actuar o no
amb preponderants
prepotències.

Sinó que ben segur
és ja el temps
de fer visible
la subtilesa,
palesa la fortalesa,
èpica la lluita
i sublim el resultat.

Antoni Garcia Iranzo 5 Juliol 2020 13:41

2 Me gusta