Estrelecense I

Estrelecense
Meus ollos namorados
Cando na noite miro
O devalo da lúa
Raíña no silencio
Dona Señora