Acróstico

M usa en verso
E scribe en lienzo
T Razos de luna
A talayas de fuego
F antasias aladas
O casos de lluvia
R imas púrpura
A mores bellos

4 Me gusta